2023/05/18

طراحی گرافیک هنر انتقال پیام به مخاطب با استفاده از ابزارهای بصری مانند حروف، رنگ ها، شکل ها و تصاویر است. طراحی گرافیک در رسانه های مختلف چاپی و دیجیتال کاربرد دارد و گاهی با نام “ارتباطات بصری” شناخته می شود. هدف از طراحی گرافیک موثر این است که مصرف کنندگان را الهام بخشیده و آگاه کند.

طراحی گرافیک به عنوان یک فعالیت و حرفه در طول تاریخ با تغییرات فن آوری، نیازهای جامعه و خلاقیت بصری طراحان پیشرو شکل گرفته و توسعه یافته است. نمونه های قدیمی از طراحی گرافیک را می توان در نوشته های باستان در چین، مصر و یونان دید. با پیدایش چاپ و تولید کتاب در قرن پانزدهم، طراحی گرافیک نیز در قرون بعد پیشرفت کرد، به طوری که حروفچینان گاهی صفحات را با قرار دادن حروف طراحی می کردند. در اواخر قرن نوزدهم، طراحی گرافیک به عنوان یک حرفه مستقل در غرب شکل گرفت، بخش از این به خاطر تخصص شغلي كه در آنجا ايجاد شد، و بخش دیگری به خاطر فن آوري هاي جديد و امكانات تجاري كه نتيجه ي انقلاب صنعتي بود. روش های جدید تولید باعث شد که طرح يك رسانه ي اطلاعاتي (مثلا يك پوستر) از توليد واقعي آن جدا شود. در قرون بيستم، فن آوري های در دست طراحان به سطح بالاتري رسيد، همچنین امكانات هنرو تجاري برای طراحي. ولیام آ. دویگینز در سال ۱۹۲۲ عبارت طراحی گرافیک را بکار بست تا فعالیتی که در حال شکل گیری بود را شناسایی کند.