درباره

پیام محمدی
  • آرشیتکت و مدیر پروژه
مهارت ها:
رزومه:
  • فوق لیسانس معماری
  • کارشناس ارشد مدیریت پروژه
سرگرمی:
  • عضو فدراسیون جهانی هنر عکاسی فیاپ
  • عضو انجمن عکاسان ایران
© 2019 Payam Mohammadi Studio.