شاهکار معماری دانمارک

شاهکار معماری دانمارک

این شاهکار معماری برج جدید و خیره کننده ای است که به سبک باغ های طبقاتی به آرامی ما را بر فراز درختان سرسبز پارک کمپ ادونتور دانمارک میبرد، این شاهکار معماری مدرن بصورت دوار و بدون استفاده از پله بصورت یک رمپ فنری شکل حول محور دایر میچرخد و ما را با خود به آسمان رویاها بر فراز ۶۰۰ متری زمین میبرد، در طراحی معماری این برج معمار به درستی کاربری طرح را درک کرده بصورتیکه در هر نقطه میتوانید خاطره خانه های درختی کودکی را بیاد آورید و از منظره پارک لذت ببرید. بر روی رمپ های این سازه زیبا شما میتوانید قدم بزنید و کالری مصرف کنید و یا در مکان های مشخص شده برای استراحت بنشینید و مطالعه کنید و یا رمانتیکتر از لحظات خود استفاده کنید و بر فراز یک شاهکار معماری و در ارتفاع ۶۰۰ متری با یک دوست گپی صمیمانه داشته باشید.

شاهکار معماری دانمارک

Latest Posts

© 1998-2018 Payam Mohammadi Studio.