انباری به شکل تختخواب

انباری به شکل تختخواب

انباری به شکل تختخواب در تصاویر زیر دیده میشود، در طراحی این ایده وسایل مختلف زندگی، لباس، کفش، تلویزیون، لپ تاپ و … در نظر گرفته شده و در نهایت محل خواب بزرگی در بالای این سازه در نظر گرفته شده است، در فضای میانی این تخت انبار بزرگی برای نگهداری وسایل غیر ضروری دیده میشود، از این ایده میتوان در کارگاه های کار با چیدمان اختصاصی برای وسایل مورد نیاز، محل استراحت و انبار بزرگی برای سر و سامان دادن به اجناس و مصالح مورد نیاز استفاده کرد. برای استفاده از این ایده در فضاهای کارگاهی بهتر است پله ها بصورت متحرک باشد و در زمان مورد نیاز در دسترس قرار بگیرد.

انباری به شکل تختخواب

Latest Posts

© 1998-2018 Payam Mohammadi Studio.