مدل سازی اطلاعات ساختمان

مدل سازی اطلاعات ساختمان

بیم از کلمات Building Information Model تشکیل شده و به معنی “مدل سازی اطلاعات ساختمان” میباشد، در این فرآیند، مدلسازی با ارائه اسناد ساختمانی و بصورت یکپارچه انجام میشود. روش مدلسازی بیم یکی از اتفاقاتی است که باعث ایجاد تحولی عظیم در طراحی، مدلسازی و ارائه پروژه های ساختمانی شده است. درکشور های توسعه یافته مدیران پروژه بیشتر از 10 سال است که تفکر بیم را با هدف مدلسازی و ارائه اسناد دنبال میکنند و طبق آمارهای جهانی این روش باعث کاهش ۱۰ الی ۱۸ درصدی هزینه های ساخت در سازه های بزرگ شده است.

ویژگیهای مدل سازی اطلاعات ساختمان

 • افزایش هماهنگی
 • افزایش کیفیت ساخت
 • افزایش دقت زمانبندی
 • افزایش دقت برآورد
 • کاهش زمان
 • کاهش خطای طراحی
 • کاهش ریسک اجرایی
 • کاهش هزینه
 • ارتقای کیفیت نگهداری
 • بروزرسانی آنلاین

مدلسازی اطلاعات BIM نمایش دهنده دیجیتالی روند ساختمان برای تسهیل مبادله و قابلیت تبادل اطلاعات به شکل دیجیتال می باشد. به این ترتیب، اجرای BIM در شیوه ساخت و ساز نوید دهنده بهبود در ارتباطات وهمکاری بین شرکت کنندگان از طریق هم کنش پذیری بالاتر داده ها می باشد. به هر حال، برای اجرای مدل سازی اطلاعات ساختمان در پروژه های ساختمانی، مدیران پروژه نیازمند گردآوری و هماهنگی ابزارهای مبتنی بر BIM در پروسه های کار پروژه و مدلهای کسب و کار شرکتهایی هستند که با هم بر روی یک پروژه کار می کنند.

Comment

 • سارا علیخانلو

  با سلام ممنون آقای مهندس
  موضوع پایان نامه ارشد من هم همین بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 Payam Mohammadi Studio.